Hasta Güvenliğinde Sistem Hataları Ve Hemşirelik Yaklaşımı

Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ

Özet


Son yıllarda sağlık hizmetlerinin sunumu sürecinde risk faktörlerinin yüksek olması, tıbbi hataların artış göstermesi nedeniyle hasta güvenliği çalışmaları hız kazanmıştır.Günümüzde hastaneler verdiği hizmetler itibari ile sayılamayacak kadar fazla tehdit barındırmaktadır. Hasta güvenliğini tehdit eden olayların nedenleri üzerine yapılan çalışmalarda insan kaynaklı ve sistem kaynaklı faktörler açıklanmaya çalışılmıştır. İnsan yaklaşımı bireysel hatalar üzerinde dururken, sistem yaklaşımı istenmeyen olaylara ve hatalara yol açan olaylar zincirindeki faktörler üzerinde odaklanır. Hasta güvenliğinin sağlanması, bakım kalitesinin artırılması için insan yaklaşımından çok sistem yaklaşımına odaklanılması önemli bir adımdır. Sistem yaklaşımından kaynaklanan önlenebilir hatalar güvenli çalışma ortamının oluşturulması, etkili takım çalışması ve işbirliği, hasta güvenliği kültürünün kurumsallaştırılması, hasta merkezli bakım verme ve iyileştirmeyi hedefleme ve belirsizliği yönetme amacı ile kanıta dayalı uygulamayı kullanma gibi temel stratejiler sayesinde önlenir.

Türkiye’de hasta güvenliğinin sistem hatalarından kaynaklandığını gösteren araştırmaların sayısı oldukça azdır. Bu nedenle çalışmada hasta güvenliği stratejilerinin neler olabileceği sorularına cevap aranmış ve hemşirelik hizmetlerinin hasta güvenliğindeki rolü tartışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Hasta Güvenliği, insan hatası, sistem hatası, hemşirelik yaklaşımı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746