İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYONDA VENTROGLUTEAL BÖLGENİN KULLANIMI

Ayşe KACAROĞLU VİCDAN, Serpil SÜ, Şule ECEVİT ALPAR

Özet


İlaç uygulamaları hemşirelerin önemli sorumluluklarından biridir. İlaçların hazırlanması ve uygulanması konusunda da hemşireler güncel bilgileri takip ederek, uygulamalarını kanıta dayalı olarak gerçekleştirmelidirler. İlaçların büyük kas kütlelerine verilmesinde kullanılan bir yöntem olan intramüsküler enjeksiyonun birçok riski vardır. Bu nedenle hemşireler, uygulama yapılacak bölgenin anatomik yapısını iyi bilmeli ve bölge seçimini çok iyi yapmalıdırlar. Güncel literatürde, intramüsküler enjeksiyon uygulama bölgelerinden biri olan ve enjeksiyon için yaygın olarak kullanılan dorsogluteal bölgenin, intramüsküler enjeksiyon için tercih edilmemesi gerektiği; damarlardan zengin olması, siyatik sinire yakın olması ve subkutan dokusunun diğerlerine göre kalın olması nedeniyle intramüsküler uygulama için en riskli bölge olduğu belirtilmektedir. Literatürde intramüsküler enjeksiyonlarda dorsogluteal bölge yerine ventrogluteal bölgenin tercih edilmesi önerilmektedir. Ventrogluteal bölge büyük kan damarları ve sinir içermeyen, kalın bir kas yoğunluğuna sahiptir. Enjeksiyon sırasında en az ağrı bu bölgede duyulur.

Bu makale, intramüsküler enjeksiyon uygulama bölgelerinden biri olan ventrogluteal bölgenin, tercih edilme gerekçelerini açıklamak amacı ile hazırlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


İntramüsküler enjeksiyon, Dorsogluteal bölge, Ventrogluteal bölge

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

Kaya N, Palloş A. Parenteral İlaç Uygulamaları. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Ed: Atabek AT, Kardağ A. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2012:68-851.

Güseven Karabacak B. Parenteral İlaç Uygulamaları. Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi. Ed. Sabuncu N, Akça Ay F. Nobel Kitabevi, İstanbul,2010: 260-266.

Dinç L. Parenteral İlaçlar. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Ed: Atabek AT, Kardağ A. Nobel Kitabevi, Adana, 2011: 693-761.

Crave RF, Hirnle CJ. Fundamentals of Nursing. 6th ed., Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2009:529-530.

Güneş Yapucu Ü, Zaybak A, Biçici B, Çevik K. Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon işlemine yönelik uygulamalarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 12(4): 84-90.

Güneş Yapucu Ü, Zaybak A, Tamsel S. Ventrogluteal bölgenin tespitinde kullanılan yöntemin güvenirliğinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 12(2): 1-8.

Berman A, Snyder SJ, Kozier B, Erb G.. Kozier &Erb’s Fundamentals of Nursing Conceps, Process, and Practice.8th ed., Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2008: 873-874.

Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing. 7th Ed. St. Lous Missouri: Mosby Inc; 2009: 752-753.

Nicoll LH, Hesby A. Intramuscular injection: an integrative research review and guideline for evidence-based practice. Applied Nursing Research 2002; 15(3): 149-62.

Hopkins U. Arias CY. (2013). Large-volume IM injections: A review of best practices

Intramuscular injections offer improved treatment adherence, ease in monitoring of adverse effects, and multiple administration sites. Oncology nurse Advisor 2013; January/February: 32-37.

Craven RF., Hirnle CJ. Fundamentals of Nursing Human Health and Function. 3rd ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000:537.

Potter PA, Perry AG. Basic Nursing Theory and Parctice. 3rd. ed., Mosby, Philadelphia, 1995:692.

Gülnar E. Çalışkan N.(2014). Hemşirelerin ventrogluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. DEUHYO ED 2014;7 (2), 70-77.

Yavuz ED, Karabacak Ü. İntramüsküler enjeksiyonda neden ventrogluteal bölgeyi tercih etmeliyiz? Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2011; 2: 81-88.

Zimmermann GP. Revisiting IM ınjections; the ventrogluteal site is the safest for intramuscular injections. The American Journal of Nursing 2010; 110 (2): 60-61.

Malkin B. Are techniques used for intramuscular injection based on research evidence? Nursing Times 2008; 104(50); 48–51.

Greenway K, Merriman C, Statham D. Using the ventrogluteal site for ıntramuscular ınjections. Learning Disabityl Practice 2006; 9(8): 34-37.

Floyd S, Meyer A. Intramuscular injections - what’s best practice. Nursing New Zealand, 2007;13(6): 20-22.

Donaldson C, Green J. Using the ventrologluteal site for intramuscular injection. Nursing Times 2005;101(16), 36-38.

Cook IF, Murtagh J. Ventrogluteal area – a suitable site for intramuscular vaccination of infants and toddlers. Vaccine 2006; 24(13): 2403-2408.

Kaya N, Turan N, Palloş Öztürk A. (2012). Dorsogluteal bölge intramusküler enjeksiyon uygulamak amacıyla kullanılmamalı mı? İ.Ü.F.N. Hemşirelik Dergisi 2012; 20(2): 146-153.

Hunter J. İntramuscular injection techniques. Nursing Standard 2008; 22(24): 35- 40.

Greenway K. Using the ventrogluteal site for intramuscular injection. Nursing Standard 2004;18(25): 39-42.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746