HASTA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNE GÖRE YAPILAN HEMŞİRE İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Dilek Öztaş, Esra Yıldızbaşı, Ayşegül Erciyas, Havva Yılmaz, Hicran Fırat, Nurcan Yalçın, Günseli Teke, Gamze Bozcuk Güzeldemirci, Esra Dağ Şeker, Murat Akçay

Özet


Amaç: Sağlık insangücü planlaması, stratejik bir yaklaşım içerisinde, toplumun sağlıkla ilgili gereksinimleri ve başvuruları gözönüne alınarak, sağlık kurumlarının amaçları, hedefleri ve olanakları çerçevesinde, sağlık çalışanlarının yeterli nicelik, yüksek nitelik, düzgün bir dağılım, doğru bir zamanlama ve tam olarak istihdamıamacıyla yapılan planlamadır. Hastanelerin kliniklerine kabul edilecek hasta sayısının ve hatta bütün olarak bir hastanenin planlanmasında; ekonomi,  teknoloji ve hekim kaynakları gibi unsurlar belirleyici olmakta, sayı ve nitelik olarak hemşire insan gücü yeterince göz önünde bulundurulmamaktadır. Araştırma bir kamu hastanesinde, hastaların bağımlılık düzeylerine göre hemşire insan gücü planlamasının yapılabilmesi ve klinik bakım verimliliğinin ortaya konması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın birinci bölümde hastaların bağımlılık düzeyleri hesaplanmış ikinci bölümde kliniklerde görev yapan hemşire başına düşen hasta sayılarına bakılmış üçüncü bölümde ise hasta tiplerine göre verilmesi gereken bakım süreleri (saat) ile verilmiş olan bakım süreleri (saat) arasındaki fark bulunarak  klinik bakım verimliliği irdelenmiştir.

Bulgular:Klinik bakım verimlilik oranının, psikiyatri kliniği, üroloji kliniği ve beyin cerrahi kliniği, dermatoloji-nöroloji kliniği ve ortopedi ve travmatoloji kliniği diğer kliniklerden çok daha düşük olduğu görülmektedir. Kadın doğum ve göz kiniklerinde ise klinik bakım verimlilik oranlarında %100’ü aşan bir dolgunluk söz konusudur. 

Sonuç: Elde edilen bulgular ışığında hemşire istihdamı yapılırken klinik bakım verimliliğinin artırılması ve hasta gereksinimlerinin karşılanması noktasında hasta bağımlılık düzeylerinin de göz önünde bulundurulması gerekliliği ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler: Sağlık insangücü, klinik bakım verimliliği, hemşirelik, hasta bağımlılığı


Anahtar Kelimeler


Hasta , kalite, hemşire

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746