BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU İŞ GÜVENLİĞİNE YETERLİ ÖZENİ GÖSTERİYOR MU?

ESMA MENEVŞE, Ali Muhtar TİFTİK

Özet


İnsan sağlığının korunması amacıyla faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının sistematik bir işleyişe sahip olması gerekmektedir. Bu kurum ve kuruluşlara ait sistemlerdeki herhangi bir aksama, gerek görevli sağlık personelinin ve gerekse toplum sağlığını tehdit edebilmektedir. Hastaların teşhis, tedavi ve takiplerinin yapılmasında önemli rolleri olan laboratuvarlarda görev alan sağlık personellerinin koruyucu önlemlerini uygulamamaları zincirleme aksaklıklara sebep olabilmektedir.

            Hastadan materyal alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve toplanan biyolojik materyallerin ilgili birimlere gönderilmesi hususları, klinik birimlerden başlayan ve laboratuvara kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte; laboratuvarlar, yüksek düzeyde sterilizasyonun uygulanması ve hastadan materyal alınma öncesi, sırası ve sonrasında hastane personelinin kendisini ve çevresini koruması gereken ünitelerdir.

            Bu hususta yapılan araştırmalar, sağlık personellerinin mesleki kazalara sıklıkla maruz kaldığını ve bu durumun yeterli kişisel güvenlik tedbirlerinin uygulanmamasının bir sonucu olduğunu göstermektedir. Sağlık personellerine (doktor, hemşire, hasta bakıcı, ebe, teknisyen, laborant, vb.) büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Dolayısıyla bütün personel görev bilinciyle yeni bilgilerle kendilerini güncellemeli ve bu bilgileri sabırla uygulamalıdır.

            Bu makalede, biyokimya laboratuvarlarında görev alan hemşirelerin ve laborantların mesleki kişisel güvenliklerini sağlamaları hususunun önemine dikkat çekilmeye çalışılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Sağlık Personeli; Hijyenik El Yıkama; İş Kazaları; Aşılanma

Tam Metin:

PDF

Referanslar


- Akbay A, Öztaş Y, Bozdayı G. Klinik Laboratuvarda Temel Kavramlar, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yayınları, Yayın no:1 , Ankara: 2000:1-176.

- WHO. Guidelines on Hand Hygiene in Health Care First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care. WHO Press, World Health Organization. Switzerland: 2009: 1-18.

- Sünbül M. Hepatit B ve C, O.M.Ü.Tıp dergisi 1997;14:309-18.

- Atkinson W, Wolfe S, Hamborsky J. Hepatitis B In: Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 12th ed. 2nd printing. Centers for Disease Control and Prevention. Washington DC: Public Health Foundation: 2012: 115-138.

- Alter MJ. Epidemiology of hepatitis C virus infection. World J Gastroenterol 2007;13:2436-41.

- WHO. Prevention Control of Viral Hepatitis Infection. Frame work for Global Action, WHO press, World Health Organization: 2012: 1-28.

- Barut HŞ, Günal Ö. Dünyada ve Ülkemizde Hepatit C Epidemolojisi. Klimik Dergisi 2009; 22:38-43.

- Değertekin H, Yalcın K, Yakut M. The prevalence of hepatitis delta virus infection in acute and chronic liver diseases in Turkey: An analysis of clinical studies. Turk J Gastroenterol 2006; 17:25-34.

- Cengiz T, Kıyan M, Yavaşoğlu O, Uğurel MŞ, Karahan M, Kılıç H. HBsAg taşıyıcılarının yakın aile çevresindeki bireylerde ELISA ile HBsAg’ın araştırılması. OMÜ Tıp Dergisi 1992; 9:137-43.

- Türker K, Balcı E, Batı S, Hasçuhadar M, Savaş E. Ülkemizde hepatit A enfeksiyonunun değişen epidemiyolojisi, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2011; 41: 143-8.

- Enginyurt Ö, Aksöz MK. Hepatit B taşıyıcılarının ailelerinde HBsAg taraması, Güncel Gastraenteroloji 2012; 16: 50-2.

- Köşgeroğlu N, Kaya D, Fıçıcı E. Hemşirelerin Viral hepatit etkenlerine ilişkin bilgi ve uygulamalarının araştırılması. Viral Hepatit Dergisi 2000; 6: 1-5.

- Tiftik A.M, Menevşe E. Sağlık Meslek Lisesi Biyokimya Ders Kitabı. Songür Yayıncılık, Ankara: 2009.

- Gedik H. Hastane Enfeksiyonlarından Korunma El Kitabı. Beyşehir Devlet Hastanesi, 2008: 10.

- Larson EL, Eke PI, Wilder MP, Laughon BE. Quantity of soap as a variable in handwashing. Infect Control 1987; 8:371–5.

- Kac G, Podglajen I, Gueneret M, Vaupré S, Bissery A, Meyer G. Microbiological evaluation of two hand hygiene procedures achieved by healthcare workers during routine patient care: a randomized study. Journal of Hospital Infection 2005; 60:32–9.

- Makay Ö, İçöz G, Yılmaz A, Kolcu F. Yoğun bakım çalışanlarının el yıkama alışkanlıkları. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi 2008;14:149-53.

- Akyol AD. Hand hygiene among nurses in Turkey: opinions and practices. J Clin Nurs 2005; 16: 431-7.

- Türk M, Altuğlu İ, Çiçekçioğlu M, Büke Ç, Erensoy S, Bilgiç A. Hastane sağlık çalışanlarının kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan korunma yolları konusunda eğitimi, Ege Tıp Dergisi 2002; 41: 195-9.

- Özen M, Mısırlıoğlu Özen N, Kayabaş Ü, Köroğlu M, Topaloğlu B. Biyokimya laboratuvarı personelinin iş kazaları hakkındaki bilgi ve tutumları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;13:87-90.

- T.C.Sağlık Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, T.C.Resmi Gazete, 25883, 22 Mayıs 2005.

-Uçak A, Kiper S, Karabekir HS. Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları iş kazaları ve eğitimin iş kazalarını azaltma durumuna etkisi, Bozok Tıp Fak Dergisi 2011; 3:7-15.

- Altıok M, Kuyurtar F, Karaçorlu S, Ersöz G, Erdoğan S. Sağlık çalışanlarının delici kesici aletlerle yaralanma deneyimleri ve yaralanmaya yönelik alınan önlemler, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2: 70-79.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746