ANNEDEKİ OBEZİTENİN EMZİRMEYE ETKİSİ

Vahide Çakmak, Sevil Şahin

Özet


 

ÖZET

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Üreme çağındaki kadın yaş grubu arasında obezite daha yaygın olarak görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre gebelikte obezite prevalansı %1.8 ile %25.3 arasında değişmektedir. Obezite emzirmeye başlamayı ve devam ettirmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Obezitenin emzirme üzerindeki olası risklerine dikkat edilmeli,  annelerin emzirmeye başlama ve devam etmeleri için ihtiyaçları olan bilgi ve destek sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beden Kütle İndeksi; Emzirme; Anne; Şişmanlık.

 

 

ABSTRACT

Obesity is the most important health problems in both developed and developing countries are located. Obesity has reached epidemic proportions globally with a similar rise in prevalence among women in there productive age group. According to WHO, the prevalence of obesity in pregnancyrangesfrom1.8to 25.3%. Obesity may affect negatively both start breastfeeding and continue. With special attention to the potential risks obesity imposes on breastfeeding, can offer mothers the knowledge and support they need to initiate and continue breastfeeding.

Key Words: Body Mass Index; Breastfeeding; Mother; Obesity.

 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746