GENÇLER ARASINDA GİDEREK YAYGINLAŞAN NARGİLENİN SAĞLIĞA ETKİLERİ

Vahide ÇAKMAK, Nursan ÇINAR

Özet


ÖZET

Türkiye’de son dönemde tütünün nargile şeklinde tüketimi özellikle gençler arasında önemli bir artış göstermiştir. Nargile dumanı, yüksek yoğunlukta karbon monoksit, nikotin, katran ve ağır metaller içerir. Bir nargile içicisi tek bir nargile içimi süresince 0,15-1,0 litre arası duman inhale etmekte ve bu değer ortalama bir sigara içimindeki duman miktarının yaklaşık 100 katı olmaktadır. Bununla birlikte son yapılan çalışmalarda nargilenin kullanımının çeşitli hastalıklar ile ilişkisi olduğu bulunmuştur. Nargile kullanımı akciğer kanseri, solunum rahatsızlığı, kalp damar hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve nikotin bağımlılığı ile ilişkilidir. Nargile kullanımının yaygınlaşmasını önlemek için gençlerin bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan; Nargile; Sağlığa Etkileri

AMONG YOUNG PEOPLE'S HEALTH EFFECTS İNCREASİNGLY COMMON NARGİLE

ABSTRACT

In Turkey, the prevalence of tobacco consumption as narghile (water-pipe) smoking has significantly increase despecially among young people recently. Narghile smoke contains significant amounts of carbon monoxide nicotine, tar and heavy metals. A narghile smoker inhales 0,15-1 liter of smoke during a single smoking session and this is 100-fold higher than the amount of smoke inhaled from one cigarette. However, a recent systematic review found that waterpipe tobacco smoking was significantly associated with various diseases. Smoking a waterpipe has also been linked to lung cancer, respiratory illnesses, cardiovasculer diseases, infectious diseases and nicotine addiction. To prevent the spreading of narghile smoking, young people should be informed about the health hazards of this habit.

KeyWords: Adolescents; Waterpipe; Health Effects


Anahtar Kelimeler


Adölesan; Nargile; Sağlığa Etkileri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746