HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu, Havva Kaçan Softa

Özet


Amaç: Araştırma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:  Çalışma, Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu’nda 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde öğrenim görmekte olan 95 birinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir.  Verilerin toplanmasında, literatür bilgileri doğrultusunda oluşturulan anket formu kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %58,9’u 18 yaşında, %75,8’si kız, %12,6’sı sağlık meslek lisesi mezunu olup %37.9’u iş bulma imkanı fazla olduğu için mesleği seçtiklerini, %69.5’i hemşireliğin zor ve yorucu, çalışma saatlerinin düzensiz olduğunu, %80.0’i hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde olmasını ve %94.7’si hemşireliğe erkeklerin alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Hemşireliğe ilişkin ifadelere katılım durumları incelendiğinde %88,4’ü “hemşirelik, toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamada vazgeçilmez bir meslektir”, %83,2’si “hemşireler, kendi aralarında her türlü bilimsel araştırmalar yapabilir”, ifadelerine katıldıklarını; %85.3’ü “hemşirelerin eğitiminden doktorlar sorumludur”, %89,5’i “hemşirelik sadece kadınların yapabileceği bir kadın mesleğidir” ifadelerine katılmadıklarını belirtmişlerdir.

Sonuç: Bu araştırmada öğrencilerin hemşirelik mesleği ile ilgili olumlu görüşlere sahip oldukları ancak hemşirelik mesleği hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür.

 


Anahtar Kelimeler


Hemşirelik öğrencileri; Hemşirelik mesleği; Görüşler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746