EVDE BAKIMDA KANITA DAYALI PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER

Haydar Kaya, Birgül Özkan, Fatma Ayhan, Gizem Gökalp

Özet


Günümüzde sağlık hizmetlerinin sadece sağlık kurumlarında verilmesi, hastaların tüm yaşamları göz önüne alındığında yeterli olmamaktadır. Evde bakım “engelleri en aza indirmek, bağımsız işlev görmeyi üst düzeye çıkarmak için kendi yaşadıkları yerde bireylerin gereksinmelerine uygun bakım vermeyi” gerektirmektedir. Psikiyatrik ve fiziksel hastalıklara bağlı olarak evde bakım gereksinimi olan pek çok hasta bulunmaktadır. Bu hastaların ortak özellikleri hareket sınırlılıklarının olması, eve bağlı/bağımlı olmaları, sürekli bakım gereksinimlerinin ve yeti yitimlerinin olması, acil kurum bakımına gereksinimlerinin olmaması olarak ifade edilebilir. Günümüzde evde bakım hizmetleri psikiyatri hastalarının tedavisinde ve bakımında giderek önem kazanmaktadır. Özellikle yeti yitimine neden oldukları için şizofrenik bozukluklar, majör depresyon, bipolaraffektif bozukluk, agorafobi gibi evde bakımı gerektiren önemli bir psikiyatrik bozukluklar arasında yer almaktadır.

Evde bakım hizmetlerinde etkililiği kanıtlanmış pek çok psikososyal müdahale yer almaktadır. Bu girişimler, hastaların benlik kavramlarının geliştirilmesi, içgörülerinin artırılması, duygularını tanımalarına, anlamalarına yardım etme, ekip ile işbirliğine güdülenmelerini artırmaya yönelik bireysel ve aile terapilerini içiren müdahaleler şeklinde sıralanmaktadır. Bu müdahaleleri içeren çalışmaların ortak sonuçlarına göre, evde bakım uygulanan hastaların belirtilerinin şiddetinde azalma, kişiler arası ilişkilerinde artma, toplumsal davranışlarında iyileşme, yaşam kalitelerinde artma saptandığı görülmektedir. Yine evde bakım uygulanacak psikososyal müdahaleler ile hasta ve ailelerinin yaşam kalitelerinin artabileceği ve maliyet açısından hastane tedavisine göre daha ekonomik olduğu da belirtilmiştir.

Sonuç olarak; hastaların evde bakımda aile, toplumsal ve mesleksel yaşamlarının daha sağlıklı olması; yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, hastaneye yatışların azaltılması, iletişim ve baş etme becerilerinin geliştirilmesi için ele alınması gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler


Evde bakım, Psikososyal müdahaleler, Psikiyatrik rehabilitasyon

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik. Erişim: 23 Ekim 2014, http://www.sb.gov.tr/TR/belge/1-570/evde-bakim-hizmetleri-sunumu-hakkinda-yonetmelik.html?vurgu=evde+bak%C4%B1m

Karlsson M, Mayhew L, Plumb R, Rickayzen B. An International Comparison of Long-Term Care Arrangements: An investigation into the equity, efficiency and sustainability of the long-term care systems in Germany, Japan, Sweden, the United Kingdom and the United States. Cass Business School; 2004.

Çoban M, Esatoğlu AE. Evde Bakım Hizmetlerine Genel Bir Bakış. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2004;12(2):109-20.

Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Bilir N, Yıldız AN Yaşlılık Sorunları Ankara Hacettepe Üniversitesi Yayını. 2006:1020-1043.

Evde Bakım Hizmetleri. Dursun Aydın. Sağlıklı Nesiller Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1.Ankara, 2005.

Aksayan S, Çimete G. Kronik Hastalıklı Bireylerin Evde Bakım Gereksinimleri Olanakları ve Tercihleri, I. Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı, İstanbul. 1998.

Doğan H, Değer M. Nursingcare of elderlypeople at homeandethicalimplications: an experiencefromIstanbul. Nursingethics. 2004;11(6):553-67.

Yıldırım S. Gürkan A. Psikososyal açıdan kanser ve psikiyatri hemşiresinin rolü Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2010;26:87-97.

Kocaman N. Genel hastane uygulamasında psikososyal bakım ve konsültasyonliyezon psikiyatrisi hemşireliği. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 9(1): 49- 51.

RoyalCollege of PsychiatristsCouncil (January 2003). Report of a jointworkingparty of theRoyalCollege of PhysiciansandtheRoyalCollege of Psychiatrists, Thepsychologicalcare of medicalpatients A practicalguide (Report No: CR108). Erişim: 25.08. 2012, http://www.rcpsych.ac.uk/files/pdfversion/cr108.pdf

Varcarolis EM. Foundations of psychiatricmentalhealthnursing. USA: SaundersCompany;1998: 181-204.

Legg M J. What is psychosocialcareand how can nursesbetterprovide it toadultoncologypatients, Journal of advancednursıng, 2011;28(3):61-67.Erişim: 24.10.2014, http://www.ajan.com.au/Vol28/28-3_Legg.pdf

Hellwig K: Home care. NK Worley (ed): MentalHealthNursing in theCommunity’de, St. Louis,Mosby-YearBook, Inc., 1996:203-216.

Worley NK. Mentalhealthnursing in thecommunity: MosbyInc; 1997.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746