HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI

Mehtap Kavurmacı, Mehtap Tan

Özet


ÖZET:

Bu çalışmada Hiperbarik Oksijen Tedavisinin tanımı, tarihçesi, etki mekanizması, endikasyonları, kontrendikasyonları, komplikasyonları ve hiperbarik hemşireliği incelenmiş, Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulanan hastaya konulabilecek olası tanılar ve hemşirelik bakımı anlatılmıştır. Ülkemizde Hiperbarik Oksijen Tedavisinde hemşirelik bakımı ile ilgili çok az sayıda literatür bulunmaktadır. Bu derleme Hiperbarik Oksijen Tedavisinde hemşirelik bakımı ile ilgili literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Hemşirelik, Bakım

 

NURSING CARE IN THE HYPERBARIC OXYGEN THERAPY

HYPERBARIC OXYGEN THERAPY

ABSTRACT

In this study was defined history, mechanism of action, indications, contraindications, complications of Hyperbaric Oxygen Therapy, and hyperbaric nursing and was discussed the potential diagnoses and nursing care patients who have undergone Hyperbaric Oxygen Therapy. In our country  are available very little literature for nursing care on Hyperbaric Oxygen Therapy. In this review will provide an important contribution to the literature for nursing care on Hyperbaric Oxygen Therapy.

Key Words: Hyperbaric Oxygen Therapy, Nursing, Care


Anahtar Kelimeler


Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Hemşirelik, Bakım

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

Oksijen tedavisi, kan ürünleri ve kan transfüzyonu. 2012. http://megep.meb.gov.tr/ (Ulaşım tarihi: 01/09/2014)

Aydın S. Hiperbarik oksijen tedavisi ve diğer yardımcı tedavi metodları. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2010; 3(1): 94-99.

Hammarlund C. The Physiologic Effects of Hyperbaric Oxygenation. Eds.: Kindwall EP, Whelan HT. In: Hyperbaric Medicine Practice. 2nd revised. USA: Best Publishing Company, 2002; 37-68.

Kemer A, Muth, C, Mathieu D. Patient Management. Ed.: Mathieu M. In: Handbook on Hyperbaric Medicine. Springer: Nederlands, 2006; 651-670.

Çimşit M. Basınç Odaları. Ed.: Çimşit M. In: Hiperbarik Tıp. 1. Basım. Ankara: Eflatun Yayınevi, 2009; 13-22.

Jain KK. History Of Hyperbaric Medicine. Ed.: Jain KK. Textbook of Hyperbaric Medicine. 3rd ed. Göttingen: Hogrefe&Huber Publishers 1999; 2-10.

Kindwall EP. History of Hyperbaric Medicine. Eds.: Kindwall E.P, Whelan H.T. In: Hyperbaric Medicine Practice. 2nd Revised Edition, Best Publishing USA: Company, 2002; 1-21.

Çimşit M. Hiperbarik Oksijenin Etki Mekanizması. Ed.: Çimşit M . In: Hiperbarik Tıp. 1. Basım. Ankara: Eflatun Yayınevi; 2009; 23-34.

Löndahl M, Katzman P, Nilsson A, Hammarlund C. Hyperbaric oxygen therapy facilitates healing of chronic foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care 2010; 33(5): 998-1003.

Mathieu D, Wattel F. Physiologic Effects of Hyperbaric Oxygen on Microorganisms and Host Defences Against Infection. Ed: Mathieu M. In: Handbook on Hyperbaric Medicine. Springer: Nederlands; 2006; 103-120.

Niinikoski J. Physiologic Effects of Hyperbaric Oxygen on Wound Healing Processes. Ed: Mathieu D. In: Handbook on Hyperbaric Medicine. Springer: Nederlands, 2006; 135-146.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Merkezleri Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete. Tarih: 01.08.2001, sayı 24480. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr (Ulaşım tarihi: 01/09/2014)

Jain KK. Indications, Contraindications, and Complications of Hyperbaric Oxygen Therapy. Ed: Jain KK. In: Textbook of Hyperbaric Medicine. 3rd ed. Göttingen: Hogrefe&Huber Publishers, 1999; 105-108.

Kindwall EP. Contradictions and Side Effects to Hyperbaric Oxygen Treatment. Eds: Kindwall EP, Whelan HT. In: Hyperbaric Medicine Practice. 2nd revised ed. USA: Best Publishing Company, 2002; 84-96.

Feldmeier JJ. Hyperbaric Oxygen. Indications and Results. Ed: Feldmeier JJ. The Hyperbaric Oxygen Therapy Committee Report UHMS. Kensington, Maryland: 2003; 87-100.

Baromedical Nurses Association http://www.hyperbaricnurses.org/cne.html (Accessed: 2014 Sept 09)

Oettinger MC. Nursing practice in a hyperbaric unit. ANA Clinical Conferences 1965; 2: 9-15.

Venger M.J. Hyperbaric oxygenation: nursing responsibility in planning for a new clinical service. Nurs Clin North America 1966; 1(1): 131-142.

Venger M.J., Jacobson J.H. A nursing challenge. Am J Nurs. Oct; 1964.

Norkool, D. Care of the Patient Receiving Hyperbaric Oxygen Therapy. Ed: Reiner, A. In: Manual of Patient Care Standards. Aspen Publishers: Gaithersburg; 1988.

Nursing Standards of Care. Revised 2007. www.hyperbaricnurses.org/BNA%20Guideline (Accessed: 2014 Sept 09)

Workman W. Regulatory Agencıes That Impact The Practıce Of Nursıng In The Fıeld Of Hyperbarıcs. Eds: Larson-Lohr V., Norvell, H.C. In: Hyperbaric Nursing. USA: Best Publishing Company, 2002; 260-284.

Chalmers A, Mitchell C, Rosenthal M, Elliott D. An exploration of patients’ memories and experiences of hyperbaric oxygen therapy in a multiplace chamber. J Clin Nurs 2007; 16(8): 1454-1459.

Josefsen FA. Patient Education. Eds: Larson-Lohr V., Norvell, H.C. In: Hyperbaric Nursing. USA: Best Publishing Company, 2002; 244-257.

Stables L, Tarry J. Setting nursing standards in hyperbaric oxygen therapy. Intensive Crit Care Nurs 1992; 8: 17-23.

Parker K, Fife C. Effect of HBO on Glucose Measurement Implications for Care. Eds: Larson-Lohr V, Norvell, HC. In: Hyperbaric Nursing. USA: Best Publishing Company 2002; 218-226.

Alcantara LM, LeiteI JL., TrevizanI LA., Mendes AC, Uggeri CJR, Stipp MAC, Lacerda EP. Legal issues of Brazilian hyperbaric nursing: why regulate? Rev Bras Enferm. 2010; 63(2): 312-316.

Atabek Aştı T, Karadağ A. Hemşirelik Esasları. Akademi Yayıncılık; 2012; 535-578.

Uysal, H. Oksijen tedavisi ve hemşirelik bakımı. Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Derg. 2010; 25(1): 40-44.

Woodrow P. Caring for patients receiving oxygen therapy. Nurs Older People. 2007; 19(1): 31-35.

Polley H. The nursing role in oxygen treatment. Nurs New Zealand. 2006; 12(2); 17-21.

Lacerda EP, Sitnoveter EL, Alcantara LM, Leite JL, Trevizan MA, Mendes IA. Nursing activities in hyperbaric oxygen therapy. Rev Bras Enferm 2006; 14(1): 118-123.

Clark C, Rock D, Tackett K. Assessment of the magnitude of anxiety in adults undergoing first oxygen treatment in a hyperbaric chamber. Military Medicine 1994; 159: 412-415.

Aslan FE. Ağrı değerlendirme yöntemleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002; 6(1): 1-9.

Çöçelli PL, Bacaksız DB, Ovayolu N. Ağrı tedavisinde hemşirenin rolü. Gaziantep Med J 2008; 14(2): 53-58.

Viedebeck SL. Psychiatric mental health nursing. 2nd ed. W.B. Saunders: Philadelphia, 2003; 451-472.

Nancy P, James R. Hyperbaric Nursing. Crit Care Nurs Quart. 2013; 36(3): 316-320.

Çelik S. Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Bozuklukları. Eds: Akça, Ay, F. In: Sağlık uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2011; 2452-262.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746