Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

YBÜ Hemşirelik E-Dergisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yılda üç kez yayımlanan hakemli, süreli bir e-dergidir.

YBÜ Hemşirelik E-Dergisi hemşireliğin tüm alanları ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu sunumu, editöre mektup şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları kapsar. Dergi; yayımladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Derleme Makalesi

Editörler
  • Birgül ÖZKAN
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Olgu Makalesi

Editörler
  • Birgül ÖZKAN
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Araştırma Makalesi

Editörler
  • Ebru EREK KAZAN
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Hakem Değerlendirme Süreci

Makale gönderimi ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.
Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.
Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör danışman incelemesinden geçirip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanır. Başvuruyu takiben, makale bir (1) ay içerisinde Bilimsel Danışma Kurulu’nun iki (2) üyesi tarafından değerlendirilir. Düzeltme istendiği takdirde yazarlar, gözden geçirilmiş makaleyi iki (2) hafta içerisinde yeniden dergiye gönderirler. Gerektiği takdirde bu süre editörün kararıyla uzatılabilir. Hakemler tarafından yapılması istenen düzeltmelerin niteliğine bağlı olarak düzeltilerek tekrar dergiye gönderilen makale on beş (15) gün içerisinde hakemler tarafından değerlendirilir veya editör tarafından hakemlere gönderilmeksizin değerlendirme tamamlanır.

Sorumlu yazar/yazarlar, yazının yayımlanmasına izin verdiklerini ve yayın etiği kurallarına uyduklarını belirten Yayın Hakkı Devir Formunu ıslak imza ile imzalayıp PDF formatında e-dergi sistemine yüklendikten sonra en geç on beş (15) gün içinde posta ile göndermelidirler. Makale işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir formunda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Yazar isimleri e-sistemde ve makalede, nüfus cüzdanında belirtildiği şekilde olmalıdır.

Makale yayımlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Yazıların yayımlanması için yazarlara herhangi bir ücret ödenmez. Dergide yayımlanan araştırma verileri, araştırmacı tarafından 5 yıl süre ile saklanmalıdır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir.

 

 

Yayın Sıklığı

2013

 

YBÜ Hemşirelik E-Dergisi

YBÜ Hemşirelik E-Dergisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yılda üç kez yayımlanan hakemli, süreli bir e-dergidir.Dergi İletişimi

Posta adresi: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik Bölümü,  Ayvalı Mh.Gazze Cd. No:7 Etlik /Ankara/Türkiye

Web: http://hdergi.ybu.edu.tr

Email:hdergi@ybu.edu.tr
Telefon: 0 312 324-1555
Faks: 0 312 3218746