Hakkında

YBÜ Hemşirelik E-Dergisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yılda iki kez yayımlanan hakemli, süreli bir e-dergidir.

ADS Hakkında